Rhoi Gyda'n Gilydd i Greu Yfory Iachach

Giving Together to Create Healthier Tomorrows

Ymunwch â ni ar Y Dydd Mawrth Rhoi hwn i ledaenu'r neges o ymwybyddiaeth iechyd meddwl ymhlith dynion a helpwch i godi arian hanfodol i gefnogi gwaith hollbwysig yr elusen iechyd meddwl dynion, Pwrpas.

Ar hyn o bryd mae llawer o ddynion ledled y DU yn profi mwy o bryder ac iselder, neu'n troi at ddefnyddio mwy o sylweddau, yn dilyn storm berffaith pandemig COVID-19, heriau chwyddiant, yr argyfwng costau byw, tlodi tanwydd a thensiynau byd-eang ehangach. Mae cyfran fawr o oedolion y DU bellach yn honni bod cyfuniad o rai neu bob un o'r uchod wedi cael effaith ddifrifol ar eu hiechyd meddwl, ac yma yn Pwrpas, rydym yn credu bod cyflwr presennol iechyd meddwl yn y DU yn prysur ddod yn argyfwng iechyd cyhoeddus.

Heddiw ar #GivingTuesday gallwch ymuno â ni i gynnig cymorth a chefnogaeth i ddynion unigol a'u teuluoedd y mae salwch meddwl yn effeithio arnynt. Gwnewch rodd o unrhyw faint i gefnogi ein gwaith hanfodol, ein helpu i gyrraedd dynion lleol a'u cyfeirio at y digonedd o gymorth iechyd meddwl sydd ar gael.

https://bit.ly/3ttS26s 

Ein Noddwyr

A.D. Wheeler
Gatewen Training Services
A.N. Richards
Baabaa Design
24-7 Recruitment Services
Challenger Mobile Communications
Platts Agriculture
Fibrax
Mindful Training
McLintocks Accountants
Jolliffes Solicitors
Cambria Dental Practice