Isod ceir detholiad o sefydliadau a all helpu...

Cymru’n Gweithio

Canolfan byd Gwaith

Gyrfa Cymru (ReAct)

Remploy Rhaglen Waith ac Iechyd (JETS)

Cymunedau dros Waith

Ein Noddwyr

A.D. Wheeler
Gatewen Training Services
A.N. Richards
Baabaa Design
24-7 Recruitment Services
Challenger Mobile Communications
Platts Agriculture
Fibrax
Mindful Training
McLintocks Accountants
Jolliffes Solicitors
Cambria Dental Practice