MAE IECHYD MEDDWL YN BWYSIG

Croeso i Pwrpas - gwaith sydd ar ei hanner yw’r wefan hon, ond rydym yn teimlo bod angen iddi fynd yn fyw NAWR oherwydd y pwysau ychwanegol rydym i gyd yn eu profi o ganlyniad i Covid 19.

Ein nod yw creu un pwynt cyfeirio ar gyfer dynion a allai fod yn teimlo pwysau ac yn ansicr pa gymorth sydd ar gael iddyn nhw. Bydd Pwrpas yn helpu dynion i adnabod a chydnabod eu problemau ac yna dechrau'r broses o wneud rhywbeth amdanyn nhw.

Ein nodau penodol yw:

  • Codi ymwybyddiaeth o'r heriau iechyd meddwl y mae dynion yn eu hwynebu.

  • Ymgysylltu â dynion a hybu sgyrsiau.

  • Cyfeirio dynion at gymorth priodol ar gyfer ystod eang o faterion a all effeithio ar iechyd meddwl.

Byddwn yn rhannu ein storïau ein hunain yma ac os ydych yn hoffi'r hyn rydyn ni’n ceisio'i wneud, rhowch wybod i ni a rhannwch nhw gydag unrhyw un sydd angen help yn eich barn chi.

Ac, os nad ydych chi’n siŵr a oes angen help arnyn nhw neu beidio, rhannwch beth bynnag... gwell diogel nac edifar!

Pob lwc gyda'ch siwrnai.

Ein Noddwyr

A.D. Wheeler
Gatewen Training Services
A.N. Richards
Baabaa Design
24-7 Recruitment Services
Challenger Mobile Communications
Platts Agriculture
Fibrax
Mindful Training
McLintocks Accountants
Jolliffes Solicitors
Cambria Dental Practice