Isod ceir detholiad o sefydliadau a all helpu...

Drinkaware

DrinkCoach (ap am ddim sy’n cynnwys amrywiaeth o adnoddau sydd wedi eu profi i’ch helpu i leihau faint o alcohol yr ydych chi’n ei yfed)

AA (Alcoholics Anonymous)

Adferiad SMART

Ein Noddwyr

A.D. Wheeler
Gatewen Training Services
A.N. Richards
Baabaa Design
24-7 Recruitment Services
Challenger Mobile Communications
Platts Agriculture
Fibrax
Mindful Training
McLintocks Accountants
Jolliffes Solicitors
Cambria Dental Practice