Gwefan wybodaeth yw hon.

Os ydych mewn argyfwng, ffoniwch y Gwasanaethau Brys ar 999C.A.L.L. ar 0800 132737  neu’r Samariaid ar 116 123.

Os oes gennych ymholiad ynglŷn â’r cyfryngau, nawdd neu gynnwys y wefan yn gyffredinol, cysylltwch â ni drwy lenwi'r ffurflen isod.

Byddwch yn ymwybodol mai gweinyddwr ac nid gweithiwr cymorth fydd yn ymdrin â’r ymholiad hwn.


FFURFLEN YMHOLIAD

Tŷ Pawb, Stryd y Farchnad, Wrecsam LL13 8BB

Ein Noddwyr

A.D. Wheeler
Gatewen Training Services
A.N. Richards
Baabaa Design
24-7 Recruitment Services
Challenger Mobile Communications
Platts Agriculture
Fibrax
Mindful Training
McLintocks Accountants
Jolliffes Solicitors
Cambria Dental Practice