POLISI CWCIS

Rydym yn defnyddio cwcis ar ein gwefan am amryw o resymau y gallwch ddysgu amdanynt isod. Nid yw'r cwcis a ddefnyddiwn yn storio gwybodaeth bersonol adnabyddadwy ac ni allant niweidio'ch cyfrifiadur. Rydym ni eisiau i’n gwefan fod yn llawn gwybodaeth, yn bersonol ac mor hawdd i’w defnyddio â phosib. Mae cwcis yn ein helpu i gyflawni'r nod hwnnw.

Drwy ddefnyddio ein gwefan, rydych yn cytuno i ni ddefnyddio cwcis fel y nodir yn y polisi hwn. Gallwch gael gwybod sut i reoli a dileu cwcis isod. Os nad ydych yn cytuno i ddefnydd o’r fath, peidiwch â defnyddio’r wefan.

Beth yw cwcis?

Ffeil fach yw cwci sy’n cynnwys rhywfaint o ddata y gall ein gwefan ei anfon i'ch porwr. Mae’n bosibl y bydd yn cael ei storio ar eich dyfais a gall ein gweinydd ei gyrchu. Yna gellir adfer y data cwcis yma a gall ganiatáu i ni addasu ein tudalennau gwe a'n gwasanaethau yn unol â hynny. Mae'n bwysig egluro nad yw cwcis yn casglu unrhyw ddata personol sy'n cael ei storio ar eich dyfais.

Ar gyfer beth rydym yn defnyddio cwcis?

Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn galluogi rhai rhannau hanfodol o'n gwefan i weithredu. Heb y rhain, efallai na fydd rhai tudalennau a nodweddion yn llwytho’n gywir, neu efallai’n gwrthod llwytho’n gyfan gwbl.

Rydym yn defnyddio cwcis ar gyfer olrhain ymwelwyr i'n gwefan, gan ein galluogi i weld pa dudalennau sydd fwyaf poblogaidd ac ystadegau defnyddiol eraill sy'n ein helpu i wella ein gwefan. Gallant hefyd gael eu defnyddio ynghylch hysbysebion sydd wedi’u cynnwys ar ein gwefan, neu hysbysebion ar gyfer ein gwefan, yn ogystal â fel dull i ni allu olrhain llwyddiant hyn.

Efallai y byddwn hefyd yn defnyddio cwcis o ran integreiddio cyfryngau cymdeithasol ar ein gwefan, megis ar gyfer botymau sy'n eich galluogi i rannu ein gwefan ar Facebook, Twitter a.y.b. neu ar gyfer cynnwys cyfryngau wedi'i fewnblannu, fel fideos.

Gall unrhyw bartneriaid dibynadwy yr ydym yn gweithio gyda nhw hefyd ddefnyddio cwcis mewn ffyrdd tebyg i'r rhai a amlinellir.

Fel y soniwyd uchod, nid yw'r cwcis hyn yn storio unrhyw fanylion personol sy'n ymwneud â chi.

Sut i reoli a dileu cwcis

Ni fyddwn yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth bersonol adnabyddadwy amdanoch. Fodd bynnag, os byddwch yn dewis analluogi, gwrthod neu rwystro ein cwcis, ni fydd rhai rhannau o'n gwefan yn gweithio'n llawn, neu mewn rhai achosion, ni fydd modd defnyddio ein gwefan o gwbl.

I gael rhagor o wybodaeth am sut i reoli eich gosodiadau cwcis a’ch gosodiadau porwr, neu sut i ddileu cwcis ar eich gyriant caled, ewch i www.aboutcookies.org.

Ein Noddwyr

A.D. Wheeler
Gatewen Training Services
A.N. Richards
Baabaa Design
24-7 Recruitment Services
Challenger Mobile Communications
Platts Agriculture
Fibrax
Mindful Training
McLintocks Accountants
Jolliffes Solicitors
Cambria Dental Practice